Best ideas on your way to success.

Jak pracujeme

 

Přípravná fáze

První analytická schůzka

Při tomto prvním, nezávazném setkání si vyslechneme Vaše požadavky na celkovou podobu a styl Vaší aplikace. Tyto poznatky nám slouží jako zdroj informací pro vypracování konkrétní nabídky.

Vytvoření nabídky

V dohodnutém termínu Vám dodáme konkrétní nabídku na zhotovení celého projektu. Obsahuje již návrh konkrétních termínů, podrobný popis prací a samozřejmě celkovou cenu.

Analytická fáze

Hlavní analytická schůzka

Slouží k dobrému pochopení obchodních cílů a tvoří jeden z hlavních stavebních kamenů úspěchu celého projektu. Při této schůzce jsou upřesněny detaily zadání.

Cílem je detailní zmapování požadavků na výsledný systém, které slouží jako hlavní podklad pro vytvoření potřebné projektové dokumentace.

Vytvoření specifikace případů užití

Vytvoříme dokumentaci popisující detaily Vašeho systému. Každá požadovaná funkčnost je podrobně popsáná a analyzována.

Výstupem je nejdůležitější dokument pro pozdější implementační fázi – Specifikace případů užití.

Odsouhlasení Specifikace případů užití

Předáme Vám k posouzení srozumitelnou analýzu budoucího systému. Do specifikace budou zapracovány případné připomínky a po odsouhlasení je možné přistoupit k další fázi projektu – implementaci.

Díky tomuto kroku máte celý projekt plně pod kontrolou a je minimalizována možnost našeho nedostatečného pochopení Vašich potřeb.

Implementační fáze

Schůzka nad prototypem projektu

V prototypu projektu bude zapracována klíčová funkcionalita, bez detailního grafického zpracování. Je pro nás nesmírně důležitá Vaše spolupráce pro dosažení maximálního přínosu projektu. Schůzek tohoto typu může být v závislosti na rozsahu projektu několik, tak aby každá logicky identifikovatelná funkčnost byla podrobena Vaší kritice v co nejkratším termínu a došlo tak k odhalení nesrovnalostí a nedorozumění. Tento krok zabrání možným zavlečením nepřesné funkcionality do aplikace a zaručuje její včasné odstranění za minimálních nákladů.

Schůzka nad grafikou

Po zkompletování grafického návrhu s Vámi okamžitě prodiskutujeme jeho podobu pro doladění drobných detailů.

Testovací fáze

UAT - User acceptance testing

Jedná se o pilotní, zpravidla neveřejný, provoz finální verze aplikace. Umožní ověřit celkovou sladěnost projektu. Hotový systém si můžete vyzkoušet a ujistit se, že vše odpovídá Vašim představám.

Bugfixing

Oprava případných drobných chyb.

Zaškolení

Zaškolíme Vás v používaní nového systému.

Provozní fáze

Spuštění do ostrého provozu

Připravíme pro spuštění systému s načasováním podle Vašeho přání.