VIAIDEA

Best ideas on your way to success.

Kontaktovat

Pár slov o mně


Již několik let pracuji jako freelancer na široké škále produktů a pozic.

Měl jsem příležitost se podílet na projektech pro finanční, technologické a další instituce. Pracoval jsem se jak na vývoji, tak na managementu a správě projektů..

Mou snahou je poskytnout maximální možnou kvalitu služeb založenou na detailním přehledu o potřebách zákazníka.

Opírám se o mnohaleté bohaté zkušenosti a cítím se kompetentní pro realizaci široké škály zakázek.

MOJE CÍLE

Nemyslím si, že je možné realizovat jakoukoli zakázku bez celkového porozumění pořebám konrétního projektu.

Věřím, že spojení mých zkušeností a otevřenosti vůči zákazníkovi je základem celkového úspěchu naší spolupráce.

CO NABÍZÍM
  • vývoj aplikací
  • konzultace při analýze a project managementu
  • správu a nasazení aplikací
  • uživatelské testování
  • audit kvality produktů
  • odborná školení
CO PŘINÁŠÍME

Ve spolupráci s kolegy mohu nabídnout širokou škálu zkušeností a znalostí pro úsporu nákladů, zvýšení efektivity a kvality procesů a projektů.

ZNALOSTI, TECHNOLOGIE A NÁSTROJE

Technologie a nástroje samy o sobě nejsou zárukou úspěchu daného projektu. Jsou však důležitým faktorem, který ovlivňuje výkonnost, udržovatelnost, rozvoj a výslednou kvalitu.

Snažím se, aby technologie použité při realizaci konkrétního projektu odpovídaly soudobým nárokům.
Dlouholeté zkušenosti mi umožňují volbu optimálního řešení.

Technologie Technologie

Java, Spring, Postgresql, Oracle, Hibernate, Linux, Javascript, HTML, CSS, Python, Tomcat, Camel…

Tools Nástroje

Maven, JUnit, Git, Docker, Gradle, Ant, Jira, Confluence, Trac….

Hardware Hardware

PC, Arduino, Raspberry, Security cameras…

Ostatní Ostatní

Elektrotechnika (vyhláška 50/§8), Podvojné účetnictví, Project management (Scrum, RUP).

Hlavním kritériem je pro mě bezpečnost, spolehlivost a snadná rozšiřitelnost.
Sleduji aktuální trendy a nové technologie, abych je mohl využít při realizaci nových a rozvoji existujících projektů.
Důraz kladu na poznání potřeb klientů a použité technologie vybírám tak, aby splnily dlouhodobá očekávání.

ADMINISTRATIVA A ÚČETNICTVÍ


Nabízím zpracování účetnictví a dalších administrativních prací pro OSVČ a menší firmy. Komunikuji česky, anglicky a německy

KontaktPetr STAHL
+420 705 006 306
Plzeň, Česká republika